Telefon: +90 0384 2429192-93-94 Email: info@gurellershaft.com

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Müşteri beklentilerini hedefleyen ürün ve kalite anlayışı ile şirket deneyimini günümüz teknolojisiyle harman edip, verimli ve sürdürülebilir hizmetle başarılara imza atmak,  müşteri memnuniyetini ve kalite adına yaşatılabilecek tüm girdileri değerli müşterilerimize keyif içerisinde yaşatmak şirketimizin kalite politikası olmuştur.

Bu amaçla:

Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında sevkiyat yapmak, kaliteli ürün ve rekabet edilebilir fiyat sunmak;

Müşteri beklentileri kapsamında kalite hedeflerini belirleme;

Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak

Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimseyerek; üretimin 2006/42/AT Makine Direktiflerine uygun yapılması ve bu kapsamda tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek;

Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak;

Sürekli iyileştirici anlayışı benimsemek;  kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine ve sürekli iyileştirilmesine hizmet etmek kalite politikamızdır.

Genel Müdür